اعلام جرم وکلا و فعالین محیط زیست آزربایجان علیه «نیروگاه تبریز»

«خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار استان آزربایجان شرقی با همکاری تعدادی از وکلای آزربایجانی علیه «مدیر نیروگاه تبریز و اعضای هیات مدیره شرکت تولید برق آزربایجان شرقی» به دلیل تداوم سوزاندن مازوت و اقدام علیه بهداشت عمومی اعلام جرم کردند

خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار استان آزربایجان شرقی، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است و در قوانین موضوعه داخلی تحت عناوین متعدد بعنوان فعل مجرمانه جرم انگاری شده است

این فعالین افزوده اند با همکاری تعدادی از وکلای عضو کانون آزربایجان شرقی فعال در کمیسیون حقوق بشر و شهروندی مستند به ماده 65 و 66 از قانون آیین دادرسی کیفری علیه مدیر نیروگاه واعضای هیات مدیره شرکت تولید برق آزربایجان شرقی به دلیل «اقدام علیه بهداشت عمومی، ایجاد آلایندگی در محیط زیست، بی مبالاتی و اهمال کاری و ترک فعل وظایف و صلاحیتهای قانونی مسئولین ذیربط در حفاظت و صیانت از محیط زیست موضوع قوانین یاد شده» اعلام جرم نموده، و از مراجع ذیصلاح خواستار رسیدگی و توقف اقدامات تخریبی وتعقیب کیفری متهمین شده اند

در طول ۸ سال گذشته اعتبارات مصوب دولت جهت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پرداخت نشده است

گادتب